Whistleblowing

Whistleblowing

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dostosowania klientów do wymogów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przepisów implementujących ją do polskiego porządku prawnego. W ramach prac możemy w szczególności:

  • ocenić, czy dany podmiot zobowiązany jest do ustanowienia kanałów i procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych
  • zweryfikować dostosowanie danej organizacji do wymogów wynikających z przepisów dotyczących zgłaszania naruszeń, w tym zweryfikować regulacje wewnętrzne organizacji pod kątem zapewnienia mechanizmów zapewniających odpowiednią ochronę sygnalisty (w szczególności przed działaniami odwetowymi)
  • przygotować wewnętrzne polityki i procedury dotyczące zgłaszania naruszeń oraz przekazywania sygnaliście informacji zwrotnych
  • zapewnić wsparcie prawne przy weryfikacji zgłaszanych informacji o możliwych naruszeniach

Proponowany model rozliczeniowy

W większości przypadków proponujemy wynagrodzenie po stawce godzinowej, niemniej jednak po ustaleniu zakresu prac możliwe jest także przygotowanie propozycji indywidulanej wyceny dla konkretnego zlecenia (np. w ramach ryczałtu lub ryczałtu z limitem godzin dla poszczególnych czynności).
Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty wsparcia w obszarze whistleblowing.