Wdrażanie RODO

Wdrażanie RODO

Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie przy wdrażaniu wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych obejmujących zarówno RODO, jak i przepisy sektorowe regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w ramach działalności prowadzonej przez konkretnego klienta.

Kancelaria dbając o wysoki standard świadczonych usług przykłada szczególną wagę do jakości dostarczanych produktów. W związku z tym nie oferujemy „wdrożenia RODO” poprzez dostarczenie pakietu „gotowych” produktów (takich jak polityki, procedury, klauzule, itp.) bez wcześniejszego poznania realnych potrzeb i możliwości po stronie klienta. Wykorzystywane w ramach naszej działalności rozwiązania zawsze staramy się dopasować pod potrzeby konkretnego klienta.

W celu maksymalnego dopasowania konkretnych rozwiązań do potrzeb klienta rekomendowanym rozwiązaniem jest, aby prace wdrożeniowe poprzedzone były kompleksowym audytem organizacji przeprowadzonym przez Kancelarię. Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą audytową.

Jesteśmy przy tym otwarci na sugestie naszych klientów i w każdym przypadku zapewniamy indywidualne podejście, a naszym celem jest zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w maksymalnym (możliwym) zakresie. Poza kompleksowym wdrożeniem RODO, które wymaga przeprowadzenia wcześniejszego audytu danej organizacji oferowane przez nas wsparcie może również dotyczyć jedynie wybranych aspektów działalności klienta i obejmować m. in.:

 • pomoc przy identyfikacji i uporządkowaniu procesów przetwarzania danych
 • weryfikację i dostosowanie dokumentów opracowanych wewnątrz organizacji
 • przygotowanie wybranych dokumentów (np. polityk, procedur) do wdrożenia ich przez klienta
 • wsparcie przy uregulowaniu współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie

Jakie dokumenty możemy dla Ciebie przygotować:

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (administratora)
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania (procesora)
 • Polityki bezpieczeństwa/ Polityki ochrony danych osobowych
 • Instrukcje zarządzania systemami informatycznymi
 • Polityki prywatności
 • Procedury odpowiadania na żądania dotyczące realizacji praw podmiotów danych
 • Procedury dotyczące profilowania i automatycznego podejmowania decyzji
 • Procedury przeprowadzania analizy ryzyka
 • Procedury przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych
 • Procedury postępowania w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych (w tym reagowania na podejrzenie wystąpienia naruszenia, zgłaszania naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informowania podmiotów danych o naruszeniu)
 • Procedury nadawania/odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Procedury regulujące zasady przekazywania danych podmiotom zewnętrznym, w tym oceny podmiotów przetwarzających
 • Procedury transferu danych poza EOG
 • Polityki retencji danych osobowych
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Umowy dotyczące udostępniania danych osobowych
 • Porozumienia o współadministrowaniu danymi
 • Wzory klauzul (klauzule informacyjne, klauzule zgody)
 • Wytyczne dotyczące uwzględniania ochrony danych osobowych w fazie projektowania (privacy by design) oraz uwzględniania domyślnej ochrony danych (privacy by default)
 • Procedury dotyczące przeprowadzania tzw. testu równowagi w ramach wyważenia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej względem podstawowych praw i wolności podmiotu danych
 • Regulaminy określające zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy (w tym w ramach pracy zdalnej)
 • Regulaminy dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego oraz innych form monitoringu
 • Innego rodzaju dokumenty związane z ochroną danych osobowych

Proponowany model rozliczeniowy

Prace wdrożeniowe z reguły wyceniane są z góry w ramach ryczałtu lub ryczałtu z limitem godzin (tzw. CAP) po przeprowadzeniu audytu w danej organizacji, bądź w ramach stawki godzinowej. Dla przygotowania propozycji indywidualnej wyceny konieczne jest jednak poznanie szczegółów dotyczących konkretnego klienta (w tym branża, skala prowadzonej działalności, stopień dostosowania do wymogów RODO, itp.). Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty wdrożeniowej.