Postępowania sądowe

Postępowania sądowe

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowo-administracyjnych związanych ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Jeśli strona postępowania administracyjnego nie zgadza się z decyzją administracyjną wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych należy zaskarżyć ją do sądu administracyjnego (postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest jednoinstancyjne).
Kancelaria może przygotować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również reprezentować klienta w ramach prowadzonego postępowania sądowego, w tym na etapie postępowania kasacyjnego.
Kancelaria specjalizuje się również w prowadzeniu postępowań cywilnoprawnych dotyczących roszczeń wynikających z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub naruszenia dóbr osobistych osoby fizycznej.

Proponowany model rozliczeniowy

W większości przypadków proponujemy wynagrodzenie po stawce godzinowej, niemniej jednak po ustaleniu zakresu prac możliwe jest także przygotowanie propozycji indywidualnej wyceny dla konkretnego zlecenia (np. w ramach ryczałtu lub ryczałtu z limitem godzin dla poszczególnych czynności).
Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty w zakresie obsługi prawnej postępowań sądowych.