Postępowania przed Prezesem UODO

Postępowania przed Prezesem UODO

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych obejmujących:

  • postępowania związane ze zgłaszaniem naruszeń ochrony danych osobowych
  • kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych prowadzone w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
  • postępowania administracyjne prowadzone w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
  • uprzednie konsultacje przeprowadzane jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego zminimalizowania
  • postępowania w sprawie zatwierdzenia kodeksu postępowania mającego pomagać we właściwym stosowaniu RODO

W zależności od wyboru klienta Kancelaria może bezpośrednio reprezentować klienta w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub jedynie doradzać prawnie w ramach prowadzonego postępowania.

Proponowany model rozliczeniowy

W większości przypadków przy obsłudze postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych proponujemy wynagrodzenie po stawce godzinowej, niemniej jednak możliwe jest także przygotowanie indywidualnej wyceny dla konkretnego zlecenia (np. w ramach ryczałtu lub ryczałtu z limitem godzin dla poszczególnych czynności).
Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty w zakresie obsługi prawnej postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.