Ochrona danych osobowych – bieżące wsparcie

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych - bieżące wsparcie

Bieżące wsparcie w obszarze ochrony danych osobowych jest dedykowane przede wszystkim dla klientów, którzy dostosowali się we własnym zakresie do wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, jednak potrzebują okazjonalnie lub regularnie fachowego doradztwa prawnego w ramach procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Oferta w tym zakresie przeznaczona jest także dla klientów, którzy w związku z zaistniałą sytuacją potrzebują doraźnie natychmiastowego wsparcia (np. w nagłych przypadkach takich jak wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych).

Co możemy dla Ciebie zrobić w ramach bieżącego wsparcia w obszarze ochrony danych osobowych?

 • pomoc przy identyfikacji procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych w ramach organizacji
 • doradztwo prawne, w tym przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa ochrony danych osobowych
 • wsparcie inspektora ochrony danych przy wykonywaniu obowiązków
 • opiniowanie planowanych lub wykonywanych operacji na danych osobowych przy uwzględnieniu zasad privacy by design i privacy by default
 • weryfikacja i opiniowanie wybranych dokumentów w zależności od bieżących potrzeb klienta (polityki lub procedury, klauzule, umowy, itp.)
 • wsparcie przy dokonywania analizy ryzyka
 • wsparcie przy przeprowadzaniu oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • usługi związane z reakcją na wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych (w tym pomoc przy identyfikacji naruszenia oraz dokonywaniu oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, pomoc przy zgłaszaniu naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przy zawiadamianiu osób, których dane dotyczą)
 • pomoc przy odpowiadaniu na żądania zgłaszane przez osoby, których dane dotyczą
 • analiza dopuszczalności transferów danych poza EOG
 • udział w negocjacjach umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • weryfikacja procesów profilowania danych oraz podejmowania automatycznych decyzji
 • weryfikacja przepływów danych osobowych w ramach podmiotów powiązanych (np. grup kapitałowych)
 • pomoc przy opracowaniu kodeksu postępowania lub weryfikacja opracowanego kodeksu postępowania
 • doradztwo prawne w przypadku kierowania wobec danego podmiotu roszczeń cywilnoprawnych związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych

Proponowany model rozliczeniowy

W zależności od charakteru współpracy i zakresu świadczonych usług proponujemy rozliczenie w ramach miesięcznego ryczałtu (w przypadku stałej współpracy) lub wynagrodzenie po stawce godzinowej. W odniesieniu do niektórych czynności możliwe jest także przygotowanie indywidualnej wyceny dla konkretnego zlecenia.
Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty w zakresie bieżącego wsparcia w obszarze ochrony danych osobowych.