Doradztwo prawne – pozostałe obszary

Doradztwo prawne - pozostałe obszary

Kancelaria świadczy dla klientów doradztwo prawne również w następujących obszarach:

ePrywatność i marketing elektroniczny (w tym prawne aspekty wykorzystywania cookies oraz podobnych technologii). W ramach naszych usług w tym obszarze oferujemy w szczególności:

 • weryfikację bądź tworzenie polityk prywatności i cookies
 • ocenę stosownych rozwiązań marketingowych pod kątem zgodności z przepisami prawa przy uwzględnieniu różnych modeli działalności (w tym marketing własnych produktów lub usług, marketing produktów lub usług podmiotów współpracujących), wykorzystywania nowych technologii (np. cookies, skrypty śledzące, AI w marketingu, itp.)
 • opiniowanie kampanii marketingowych,
 • weryfikację serwisów internetowych i aplikacji mobilnych pod kątem zapewnienia prawa do prywatności
 • weryfikację wykorzystywania mediów społecznościowych w procesach marketingowych

Monitoring wizyjny i inne formy monitoringu. W ramach naszych usług w tym obszarze oferujemy w szczególności:

 • przeprowadzenie oceny dopuszczalności stosowania rozwiązań opartych o monitoring
 • wsparcie przy wprowadzaniu systemów monitoringu w organizacji (monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej oraz inne formy monitoringu, np. monitoring GPS, monitoring aktywności w Internecie, itp.)
 • przygotowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących monitoringu (regulamin pracy, informacje dla pracowników, współpracowników, itp.)

Prawne aspekty przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej (cloud computing). W ramach naszych usług w tym obszarze oferujemy w szczególności:

 • ocenę prawną rozwiązań opartych o przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej, z uwzględnieniem charakteru przetwarzanych informacji (np. dane osobowe, tajemnice prawnie chronione)
 • weryfikację umów z dostawcami usług chmury obliczeniowej oraz dostawcami usług korzystającymi z usług chmury obliczeniowej z uwzględnieniem wymogów prawnych i wytycznych właściwych organów nadzoru

Prawne aspekty wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML). W ramach naszych usług w tym obszarze oferujemy w szczególności:

 • przeprowadzanie oceny dopuszczalności wykorzystywania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję lub uczenie maszynowe
 • przygotowywanie wewnętrznych zasad dotyczących stosowania narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję lub uczenie maszynowe
 • wsparcie przy wprowadzaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję lub uczenie maszynowe w organizacji

Dostęp do informacji publicznej. W ramach naszych usług w tym obszarze oferujemy w szczególności:

 • opiniowanie, czy dana informacja może podlegać udostępnieniu w trybie określonym przez przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • przygotowywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Proponowany model rozliczeniowy

W większości przypadków proponujemy wynagrodzenie po stawce godzinowej, niemniej jednak po ustaleniu zakresu prac możliwe jest także przygotowanie propozycji indywidualnej wyceny dla konkretnego zlecenia (np. w ramach ryczałtu lub ryczałtu z limitem godzin).
Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty doradztwa prawnego.