Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w praktyce

Administratorzy danych niejednokrotnie mają wątpliwości jak w praktyce postępować w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Niektórym wydaje się, że w przypadku wniesienia sprzeciwu zawsze mają obowiązek go uwzględnić, a w związku z tym zaprzestać przetwarzania danych osobowych. Nie zawsze uwzględnienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest jednak zasadne, a każdy przypadek powinien podlegać indywidualnej ocenie ze strony administratora danych. Wniesienie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie oznacza przy tym, że niedopuszczalne będzie dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach, które nie są objęte sprzeciwem.

W najnowszym numerze kwartalnika Magazyn ODO (nr 27, kwiecień-czerwiec 2024) ukazał się artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w praktyce”. W artykule przedstawione zostały m. in. zagadnienia dotyczące:

  • związku prawa do sprzeciwu z podstawą prawną przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  • sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację;
  • uregulowania prawa do sprzeciwu w ramach procedury realizacji praw podmiotów danych;
  • uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy do lektury!