Przetwarzanie informacji o niepełnosprawności kandydata do pracy

Pracodawcy w niektórych przypadkach są zainteresowani tym, czy kandydat do pracy posiada orzeczenie potwierdzające jego niepełnosprawność (np. z uwagi na potencjalne korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych). W związku z tym w praktyce pracodawcy nie tylko zachęcają kandydatów do pracy do informowania o swojej niepełnosprawności, ale czasem również wymagają podawania tego typu informacji.

W przypadku pozyskiwania od kandydatów do pracy szczególnych kategorii danych osobowych (w tym danych o stanie zdrowia) trzeba mieć jednak na uwadze ogólny zakaz przetwarzania takich danych, poza przypadkami wymienionymi enumeratywnie w art. 9 ust. 2 RODO.

Kilka dni temu w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja ukazał się artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Czy w ramach rekrutacji można wymagać podania przez kandydata do pracy danych o niepełnosprawności?” W artykule przedstawione zostały kluczowe aspekty związane z pozyskiwaniem od kandydatów do pracy informacji dotyczących niepełnosprawności.

Zapraszamy do lektury!