Przetwarzanie danych dotyczących służby wojskowej pracownika

Pracodawcy mają wątpliwości dotyczące tego, na jakich zasadach mogą oni pozyskiwać od pracowników informacje dotyczące służby wojskowej. Wątpliwości te w praktyce związane są m. in. z tym, czy takie informacje mogą być wymagane od wszystkich osób nawiązujących stosunek pracy, w tym w szczególności na etapie ich zatrudniania. Niektórzy pracodawcy zastanawiają się ponadto, czy w przypadku pozyskiwania od pracowników informacji dotyczących ich służby wojskowej pracodawca nie powinien się posiłkować zgodą pracownika na przetwarzanie takich danych osobowych.

W Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja ukazał się niedawno artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Kiedy pracodawca może pozyskać informacje dotyczące służby wojskowej pracownika?” w którym przedstawione zostały kluczowe aspekty związane z pozyskiwaniem od pracowników informacji dotyczących służby wojskowej.

Zapraszamy do lektury!