Prawo dostępu do danych osobowych

Realizacja prawa dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) niesie ze sobą wiele problemów praktycznych. Administratorzy danych, do których kierowane są wnioski związane z realizacją prawa dostępu do danych osobowych niejednokrotnie nie wiedzą, w jaki sposób z nimi postępować, a w szczególności mają wątpliwości, w jakich przypadkach mogą odmówić realizacji tego uprawnienia.

W Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja ukazał się niedawno artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Czy administrator danych może odmówić realizacji prawa dostępu do danych osobowych?”. W artykule została szczegółowo przedstawiona problematyka dotycząca dopuszczalności odmowy realizacji prawa dostępu do danych osobowych. W tekście uwzględniono m. in. aktualne wytyczne przyjęte 28 marca 2023 r. przez Europejską Radę Ochrony Danych (Wytyczne 01/2022 dotyczące praw osób, których dane dotyczą – Prawo dostępu).

Zapraszamy do lektury!