Prawnik od RODO. 5 korzyści współpracy z Kancelarią RODO

W ostatnich latach można zaobserwować postępującą specjalizację przy świadczeniu różnego rodzaju usług, co dotyczy także usług prawnych. Prawnicy mogą specjalizować się w różnych dziedzinach prawa (np. w prawie cywilnym, prawie karnym, prawie pracy, prawie administracyjnym, etc.). Obecnie przy świadczeniu usług prawnych wyraźnie zauważalny jest przy tym trend coraz węższych specjalizacji, w tym w unikalnych lub niszowych obszarach oferowanych przez tzw. kancelarie butikowe. Jednym z takich ukierunkowanych obszarów działania są usługi, jakie może zaoferować prawnik od RODO.

Prawo jest bowiem tak rozległe, że w dzisiejszych czasach nie jest możliwe opanowanie przez prawnika aktualnego orzecznictwa, piśmiennictwa oraz zmieniających się przepisów w wielu dziedzinach prawa jednocześnie. Jedną ze specjalizacji, na którą warto zwrócić uwagę, jest prawo ochrony danych osobowych. Wypada przy tym pamiętać, że przepisy o ochronie danych osobowych nie ograniczają się wyłącznie do RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ale obejmują także szereg regulacji sektorowych.

Nie oznacza to oczywiście, że nie istnieją prawnicy z szeroką wiedzą ogólną, którzy nie poradzą sobie z częścią spraw z obszaru ochrony danych osobowych. Podobnie jak internista pomaga przy wielu schorzeniach, tak również prawnik prowadzący praktykę ogólną może pomóc w niektórych tego typu sprawach. W przypadku bardziej skomplikowanych problemów prawnych (tak jak zdrowotnych) konieczne mogą okazać się jednak wiedza i umiejętności, które mogą zaoferować wyłącznie osoby wysoko wyspecjalizowane.

Prawo ochrony danych osobowych w Polsce zazwyczaj klasyfikowane jest jako należące do prawa administracyjnego materialnego, jakkolwiek kwalifikacja ta nie zawsze jest oczywista. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych wykraczają bowiem czasami poza reżim prawa administracyjnego sensu stricto (np. w zakresie dotyczącym cywilnoprawnych środków ochrony przysługujących osobom fizycznym).

Kim jest prawnik od RODO?

„Prawnikiem od RODO” jest osoba, która posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych, która jednak nie powinna ograniczać się wyłącznie do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Taka osoba powinna być w stanie pomóc podmiotom, które w ramach prowadzonej działalności przetwarzają dane osobowe (np. firmom) w zapewnieniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przy opracowywaniu dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Prawnik od RODO powinien również w razie potrzeby reprezentować klientów w postępowaniach przed organem nadzoru oraz sądami administracyjnymi. Osoba taka powinna ponadto orientować się w cywilnoprawnych środkach ochrony przysługujących osobom, których dane dotyczą oraz w przepisach karnych dotyczących niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Na marginesie, od wielu lat postępującą specjalizację można zauważyć także w obszarze usług medycznych. Oczywiste wydaje się, że żaden pacjent z problemami z sercem nie zwróci się o pomoc do ortopedy. Zresztą pośród tradycyjnych specjalizacji lekarskich pojawiają się nowe wysoko wyspecjalizowane jednostki (np. ortopeda dziecięcy, ortopeda sportowy itp.). Podobnie sprawa wygląda w przypadku bardziej zaawansowanych problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W takich sytuacjach zasadne wydaje się skorzystanie z usług wyspecjalizowanego „prawnika od RODO”.

Prawnik od RODO. Kiedy warto skorzystać z usług adwokata?

Prawnik od RODO. Kiedy warto skorzystać z usług adwokata?

Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych może zaoferować wiele różnych usług związanych z szeroko rozumianym doradztwem prawnym. Skorzystanie z usług prawnika specjalizującego się w ochronie danych osobowych, a w szczególności adwokata od RODO lub radcy prawnego, jest zalecane we wszystkich przypadkach, w których klientowi zależy na wysokim poziomie świadczonych usług doradztwa prawnego w obszarze ochrony danych osobowych. Jest to w szczególności rekomendowane w następujących sytuacjach:

1. Prowadzenie audytów zgodności z RODO oraz wdrażanie RODO.

Jeśli Twoja firma lub organizacja zamierza przeprowadzić prace mające na celu zapewnienie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO (audyt i wdrożenie RODO), to wykwalifikowany prawnik od RODO będzie stanowił nieocenioną pomoc. Nie tylko dokona analizy Twojej działalności pod kątem przestrzegania wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, ale pomoże również przy wypracowaniu konkretnych rozwiązań, które pozwolą dostosować Twoją organizację do tych wymogów.

2. Opiniowania procesów przetwarzania danych osobowych.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych (w tym dotyczące tego, jakie dane osobowe możesz zbierać, w jaki sposób je przechowywać oraz wykorzystywać, komu i na jakich zasadach je przekazywać, etc.) warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Fachowy prawnik od RODO pomoże odpowiednio zaprojektować procesy przetwarzania danych osobowych tak, aby były one zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Tego typu pomoc jest szczególnie potrzebna w przypadku złożonych procesów przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzania szerokiego zakresu danych osobowych, profilowania osób fizycznych, przekazywania danych pomiędzy wieloma różnymi podmiotami itp.). Warto przy tym zaznaczyć, że każda organizacja powinna mieć przy tym świadomość wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych, jakie w niej zachodzą (z czym w praktyce różnie bywa).

3. Wsparcie przy naruszeniach ochrony danych osobowych.

W przypadku incydentów związanych z danymi osobowymi pomoc wykwalifikowanego prawnika od RODO jest nieoceniona. Należy mieć na uwadze krótkie terminy na dokonanie stosownych zgłoszeń. Wsparcie prawne może okazać się potrzebne nie tylko przy ustalaniu, czy dany incydent stanowi naruszenie ochrony danych osobowych, ale może być bardzo pomocne przy zarządzaniu incydentem zgodnie z wymogami RODO, a także przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz przy przygotowaniu zawiadomień do osób dotkniętych naruszeniem.

Warto przy tym pamiętać zawczasu o odpowiedniej procedurze reagowania na incydenty dotyczące ochrony danych osobowych, tak aby w sytuacji krytycznej zapewnić szybką i sprawną reakcję na naruszenie ochrony danych osobowych.

4. Przygotowywanie dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych (w tym polityk i procedur).

Prawnik specjalizujący się w RODO może zapewnić profesjonalną pomoc w opracowaniu szeregu dokumentów takich jak na przykład polityka bezpieczeństwa, polityka ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi czy też polityka prywatności. Poza procedurami lub politykami prawnik od RODO może opracować także takie dokumenty jak umowa powierzenia przetwarzania danych, klauzule informacyjne, klauzule zgody, rejestr czynności przetwarzania oraz wiele innych.

5. Prowadzenie działań związanych z podnoszeniem świadomości w organizacji.

Profesjonalne szkolenia prawne w obszarze ochrony danych osobowych wymagają doskonałej znajomości przepisów oraz praktyk biznesowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Warto powierzyć je osobie, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym obszarze, np. prawnikowi RODO specjalizującemu się w ochronie danych osobowych.

6. Wsparcie IOD lub outsourcing IOD.

Adwokat specjalizujący się w ochronie danych osobowych może stanowić doskonałe wsparcie merytoryczne dla osoby pełniącej funkcję inspektora ochrony danych w organizacji. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat sam może pełnić funkcję inspektora ochrony danych, co w przypadku niektórych organizacji może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem.

7. Reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku wszelkich postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (postępowania kontrolne, postępowania administracyjne dotyczące naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, postępowania wyjaśniające dotyczące zgłaszanych naruszeń ochrony danych) zalecane jest korzystanie z profesjonalnego doradztwa prawnego. Postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych mają swoją specyfikę, dlatego zdecydowanie warto skorzystać z usług kancelarii od RODO, która posiada doświadczenie w tego typu sprawach. Profesjonalne wsparcie prawne będzie nieocenione nie tylko w przypadku bezpośredniego reprezentowania Twojej organizacji w postępowaniu, ale może być przydatne także w ramach działań „w tle” (np. doradztwa prawnego przy postępowaniu kontrolnym).

8. Reprezentacja przed sądami administracyjnymi lub cywilnymi.

Prawnik od RODO posiadający specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie interpretacji przepisów prawa i procedur sądowych stanowi gwarancję kompleksowej i rzetelnej pomocy w postępowaniach przed sądem administracyjnym lub cywilnym. Pozwala to na przeprowadzenie dokładnej oceny prawnej konkretnego stanu faktycznego i zaproponowanie optymalnej strategii postępowania w ramach konkretnego postępowania sądowego.

W każdym ze wskazanych wyżej przypadków warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ich praktycznej implementacji.

Jako kancelaria adwokacka świadczymy wszystkie wskazane wyżej usługi na wysokim poziomie. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z zakresem naszych usług w zakładce „Usługi” na stronie internetowej Kancelarii.

Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii od RODO?

Każdy podmiot, któremu zależy na zapewnieniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz na minimalizacji ryzyk prawnych związanych z potencjalnym naruszeniem tych przepisów powinien rozważyć skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej w tym zakresie.

Współpraca z kancelarią adwokacką specjalizującą się w obszarze ochrony danych osobowych może przynieść wiele korzyści dla Twojej firmy. Specjalizacja w określonej dziedzinie prawa pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu świadczonych usług oraz na zwiększenie konkurencyjności.

Współpraca z kancelarią adwokacką specjalizującą się w obszarze ochrony danych osobowych poprzez wsparcie przy odpowiednim zarządzaniu procesami przetwarzania danych osobowych może okazać się istotna nie tylko dla ograniczenia ryzyk prawnych, ale może również pomóc przy budowie zaufania wśród pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych, co w szerszej perspektywie przyczynia się do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych ma także istotne znaczenie przy ochronie reputacji firmy.

Kancelaria od RODO wyspecjalizowana w obsłudze prawnej w obszarze ochrony danych osobowych bazując na swoim doświadczeniu, może zapewnić odpowiednio spersonalizowane usługi, które będą dostosowane do konkretnych potrzeb i charakteru działalności danej organizacji.

Kancelaria adwokacka od RODO - 5 korzyści ze współpracy

Kancelaria adwokacka od RODO – 5 korzyści ze współpracy

1. Zapewnienie zgodności z przepisami

Kancelaria prawna specjalizująca się prawie ochrony danych osobowych pomoże Ci w zapewnieniu, żeby Twoja organizacja była zgodna z RODO oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dzięki temu można podnieść wiarygodność prowadzonego biznesu w oczach klientów i kontrahentów, a także uniknąć administracyjnych kar pieniężnych oraz innych sankcji związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dzięki temu Twoja organizacja będzie mogła skupić się na prowadzeniu swojej działalności.

2. Optymalizacja procesów przetwarzania danych osobowych

Brak świadomości ryzyk prawnych negatywnie wpływa na projektowanie procesów przetwarzania danych osobowych. Bez odpowiedniego wsparcia prawnego organizacja może nie mieć w szczególności świadomości, że niektóre praktyki są niezgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Współpraca z kancelarią adwokacką specjalizującą się w prawie ochrony danych osobowych pomoże świadomie zoptymalizować procesy przetwarzania danych osobowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Znajomość rynku oraz specyficznych regulacji prawnych jest niezbędna dla proponowania adekwatnych rozwiązań, które dostosowane do potrzeb prowadzonego biznesu.

3. Odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych

Prawnik od RODO może pomóc przy odpowiednim zabezpieczeniu danych osobowych. Dobór właściwych środków ochrony danych osobowych wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka, która ma na celu wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze. W ramach tego procesu należy uwzględnić nie tylko ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, ale także aktualny stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych. Udział wykwalifikowanego prawnika w tym procesie jest ważny m.in. z uwagi na znajomość aktualnych stanowisk oraz orzecznictwa organu nadzorczego i sądów administracyjnych.

4. Sprawna reakcja na incydenty w obszarze ochrony danych osobowych

W przypadku wystąpienia incydentu w obszarze ochrony danych osobowych kluczowe znaczenie ma szybka i sprawna reakcja. W takim przypadku niezbędne jest nie tylko profesjonalne techniczne, ale również wsparcie prawne z uwagi na krótkie terminy na dokonanie stosownych zawiadomień (o naruszeniu ochrony danych osobowych administrator danych musi, co do zasady, powiadomić organ ochrony danych w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, a osoby, których dane dotyczą bez zbędnej zwłoki). W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych nie ma czasu na nieprzemyślane działania skutkujące stratą cennego czasu. Konieczne jest sprawne i profesjonalne wsparcie, które pomoże nie tylko wyjaśnić przyczyny wystąpienia naruszenia, ale również pozwoli na odpowiednie zarządzanie naruszeniem ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO.

Błędy popełniane przy zarządzaniu naruszeniami ochrony danych osobowych oraz przy realizacji wymogów raportowych (zgłaszanie naruszenia do organu nadzorczego oraz informowanie osób, których dane dotyczą o naruszeniach) mogą prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji (np. do wszczęcia postępowania administracyjnego oraz nałożenia administracyjnej kary pieniężnej).

5. Wysokie standardy prowadzenia działalności

Adwokaci muszą działać zgodnie ze standardami przewidzianymi w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz zasadami określonymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Adwokat ma w szczególności obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, podlega pod nadzór samorządu adwokackiego, a ponadto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Wysokie standardy prowadzenia działalności muszą być zachowane niezależnie od specjalizacji danego adwokata. Potrzeba świadczenia usług na odpowiednim poziomie wymaga, aby prawnik stale doskonalił swoją wiedzę i umiejętności. Wąska specjalizacja ułatwia aktualizowanie wiedzy oraz pozwala na zapewnienie przez prawnika najwyższego standardu świadczonych usług w danej dziedzinie prawa.

Podsumowując, korzystanie z usług kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie ochrony danych osobowych może przynieść wiele korzyści, w tym zapewnienie zgodności z przepisami, minimalizację ryzyk prawnych oraz ogólną poprawę wizerunku danej organizacji.

Prawnik od RODO Warszawa. Pomoc w ochronie danych osobowych

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem prawnym naszej Kancelarii, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą naszych usług. Świadczymy usługi prawne przede wszystkim w Warszawie i okolicach, ale pozostajemy otwarci na obsługę klientów na terenie całego kraju.