Na jakich zasadach można przechowywać CV kandydata do pracy po zakończonej rekrutacji?

W Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja ukazał się ostatnio artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Przechowywanie CV kandydata do pracy po zakończonej rekrutacji”. W artykule zostały omówione dotychczasowe stanowiska urzędowe oraz możliwe rozwiązania w zakresie przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji.

Możliwość przechowywania CV kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji od wielu lat budzi wątpliwości w związku z obowiązkiem stosowania zasady ograniczenia czasowego przechowywania danych osobowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. e RODO. Przy rygorystycznym podejściu do realizacji tej zasady dane dotyczące niezatrudnionych kandydatów do pracy, które zostały zebrane dla potrzeb konkretnej rekrutacji powinny być niezwłocznie usuwane po zakończeniu tego procesu, chyba że takie osoby wyraziły zgodę na dalsze przetwarzanie ich danych osobowych w innym celu (np. na potrzeby prowadzenia przyszłych rekrutacji). Potencjalni pracodawcy z różnych przyczyn zainteresowani są jednak dłuższym przechowywaniem CV kandydatów do pracy, tj. także po zakończeniu konkretnej rekrutacji. Zmianę dotychczasowego podejścia prezentowanego przez Prezesa UODO może zapoczątkować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 roku (sygn. II SA/Wa 542/22), którym uchylona została decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia pracodawcy za bezpodstawne przetwarzanie danych kandydatki do pracy po zakończonej rekrutacji.

Zapraszamy do lektury!