Kontrola pracownika na obecność w organizmie narkotyków 

Zasady dotyczące przeprowadzania kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu zostały niedawno uregulowane w kodeksie pracy. Nowe przepisy nie wyłączyły jednak stosowania RODO, dlatego niezależnie od obowiązków wynikających z kodeksu pracy każdy pracodawca, który zamierza wprowadzić takie kontrole powinien uwzględnić także wymogi wynikające z RODO.

W najnowszym numerze kwartalnika ABI EXPERT (2/2023) ukazał się artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Kontrola pracownika na obecność w organizmie narkotyków”. W tekście poruszone zostały zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych dla celów związanych z kontrolowaniem pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Zapraszamy do lektury!