Jak realizować obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych dla potrzeb ZFŚS?

W Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja ukazał się ostatnio artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Realizacja obowiązku informacyjnego przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach ZFŚS”. Przejrzyste i rzetelne realizowanie obowiązku informacyjnego nadal sprawia w praktyce liczne problemy. Wiele wątpliwości budzi także możliwość korzystania z wyłączeń przy realizacji tzw. wtórnego obowiązku informacyjnego, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Mając to na uwadze warto przeanalizować szczegółowo kwestie związane ze zbieraniem danych osobowych dla potrzeb ZFŚS oraz rozważyć, w jaki sposób najlepiej wypełniać wymogi związane z informowaniem osób, których dane dotyczą o przetwarzaniu ich danych osobowych. W artykule zostały omówione m. in. praktyczne rozwiązania w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego w związku ze zbieraniem danych osobowych dla potrzeb realizacji celów związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń w ramach ZFŚS.

Zapraszamy do lektury!