Czy można bez wiedzy i zgody pracownika wprowadzić monitoring służbowych komunikatorów?

Monitoring pracowników może przybierać różne formy. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu pracy nie ogranicza się on wyłącznie do stosowania kamer służących nagrywaniu obrazu (monitoring wizyjny). Jednym z rodzajów monitoringu stosowanym w praktyce przez pracodawców jest monitoring służbowych komunikatorów (np. chatów z klientami, wewnętrznych komunikatorów służących do pracy zespołowej, itp.). W przypadku monitorowania służbowych komunikatorów należy mieć na uwadze dwie przeciwstawne wartości, które wzajemnie się przenikają. Z jednej strony trzeba wziąć pod uwagę prawo pracownika do zachowania prywatności oraz tajemnicy korespondencji, z drugiej zaś strony prawo do kontrolowania przez pracodawcę sposobu wykonywania pracy, w tym wykorzystywania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

W Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja ukazał się niedawno artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Czy można bez wiedzy i zgody pracownika wprowadzić monitoring służbowych komunikatorów?” w którym przedstawione zostały kluczowe aspekty dotyczące dopuszczalności stosowania tego rodzaju monitoringu. W artykule zostały zaprezentowane ponadto m. in. dotychczasowe stanowiska Prezesa UODO dotyczące monitorowania pracowników, a także orzecznictwo ETPC.

Zapraszamy do lektury!