Czy bez zgody osoby fizycznej można prowadzić marketing bezpośredni?

W Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja ukazał się niedawno artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Czy bez zgody osoby fizycznej można prowadzić marketing bezpośredni?”. W artykule zostały przedstawione dotychczasowe stanowiska urzędowe (w tym Prezesa UODO, Prezesa UKE oraz Prezesa UOKiK), a także aktualne orzecznictwo dotyczące zagadnień związanych z marketingiem bezpośrednim.

Zapewnienie legalności w procesach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego niesie ze sobą wiele wyzwań. W praktyce pojawiają się m. in. wątpliwości dotyczące tego, w jakich przypadkach można zrezygnować z poszczególnych zgód (np. na przetwarzanie danych osobowych czy na kontakt marketingowy z wykorzystaniem konkretnych kanałów komunikacji) a także, czy dopuszczalne jest łączenie różnych zgód w jednym oświadczeniu. Wiele wątpliwości wynika z tego, że zagadnienia dotyczące marketingu bezpośredniego regulowane są aż przez trzy akty prawne, tj.:

  • RODO (w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych);
  • ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w zakresie wysyłania informacji handlowych do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej);
  • prawo telekomunikacyjne (w zakresie wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej).

Zapraszamy do lektury!