Kategoria

Aktualności
Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-21 maja b.r. odbędą się warsztaty: „AI w instytucjach finansowych – praktyczne wykorzystanie w zgodzie z nadchodzącymi regulacjami” organizowane przez MMC Polska. Jedną z prelekcji wygłosi mec. Henryk Hoser. Obejmie ona zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oraz tajemnicy bankowej przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji, w tym problematykę dotyczącą przekazywania...
Czytaj więcej
Pracodawcy w niektórych przypadkach są zainteresowani tym, czy kandydat do pracy posiada orzeczenie potwierdzające jego niepełnosprawność (np. z uwagi na potencjalne korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych). W związku z tym w praktyce pracodawcy nie tylko zachęcają kandydatów do pracy do informowania o swojej niepełnosprawności, ale czasem również wymagają podawania tego typu informacji. W przypadku...
Czytaj więcej
Automatyzacja procesów rekrutacji, w tym stosowanie narzędzi służących do automatycznej selekcji kandydatów do pracy niesie ze sobą wiele wyzwań i praktycznych problemów. Pracodawcy nie zawsze mają świadomość obowiązków prawnych związanych ze stosowaniem tego typu narzędzi. Potencjalne problemy jakie pojawiają się w przypadku stosowania narzędzi służących do automatycznej selekcji kandydatów do pracy mogą dotyczyć m. in.:...
Czytaj więcej
Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17 kwietnia 2024 roku odbędzie się XII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie tym razem odbędzie się w formule online. Drugiego dnia kongresu (16 kwietnia) o godz. 9:30 prelekcję zatytułowaną: „Prawa osób, których dane są przetwarzane” wygłosi mec. Henryk Hoser. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, które organizowane jest przez...
Czytaj więcej
Administratorzy danych niejednokrotnie mają wątpliwości jak w praktyce postępować w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Niektórym wydaje się, że w przypadku wniesienia sprzeciwu zawsze mają obowiązek go uwzględnić, a w związku z tym zaprzestać przetwarzania danych osobowych. Nie zawsze uwzględnienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest jednak zasadne, a...
Czytaj więcej
Wiele podmiotów zainteresowanych jest możliwością wykorzystywania wizerunku osób fizycznych, w tym jego rozpowszechnianiem do różnych celów (np. promocyjnych). Podmioty, które zamierzają wykorzystywać wizerunek konkretnej osoby fizycznej poprzez jego rozpowszechnianie nie zawsze wiedzą jaką zgodę należy odebrać, aby było to zgodne z prawem. W najnowszym numerze kwartalnika ABI EXPERT (1/2024) ukazał się artykuł autorstwa mec. Henryka...
Czytaj więcej
Pracodawcy mają wątpliwości dotyczące tego, na jakich zasadach mogą oni pozyskiwać od pracowników informacje dotyczące służby wojskowej. Wątpliwości te w praktyce związane są m. in. z tym, czy takie informacje mogą być wymagane od wszystkich osób nawiązujących stosunek pracy, w tym w szczególności na etapie ich zatrudniania. Niektórzy pracodawcy zastanawiają się ponadto, czy w przypadku...
Czytaj więcej
Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych na 2024 rok, który obejmuje następujące punkty: Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym – przetwarzanie danych osobowych SIS/VIS na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, aktów wykonawczych oraz przepisów Unii Europejskiej –...
Czytaj więcej
Przepisy RODO stosowane są już od ponad pięciu lat, jednak w praktyce nadal zdarzają się sytuacje w których nie zadbano o właściwe umiejscowienie inspektora ochrony danych (IOD) w strukturze organizacji w jakiej został on wyznaczony. Niewłaściwe umiejscowienie IOD może nie tylko znacząco utrudnić wykonywanie powierzonych mu zadań, ale stanowi też naruszenie obowiązków nałożonych na administratora i...
Czytaj więcej
Monitoring pracowników może przybierać różne formy. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu pracy nie ogranicza się on wyłącznie do stosowania kamer służących nagrywaniu obrazu (monitoring wizyjny). Jednym z rodzajów monitoringu stosowanym w praktyce przez pracodawców jest monitoring służbowych komunikatorów (np. chatów z klientami, wewnętrznych komunikatorów służących do pracy zespołowej, itp.). W przypadku monitorowania służbowych...
Czytaj więcej
1 2 3