Blog

Polityka ochrony danych osobowych – co powinna zawierać?
RODO (w przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących przepisów) nie wprowadza wprost obowiązku posiadania określonego rodzaju dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Kluczowe znaczenie ma natomiast obowiązek wykazania przez administratora danych rozliczalności (tj. wykazania, że przepisy RODO są przez niego faktycznie przestrzegane). Przed 25 maja 2018 roku obowiązywało...
Czytaj więcej
Profilowanie w RODO
Procesy przetwarzania danych osobowych w ostatnich latach podlegają coraz większej automatyzacji. Nowoczesne narzędzia analityczne pozwalają obecnie m.in. na profilowanie osób fizycznych na niespotykaną wcześniej skalę. Z jednej strony daje to duże możliwości przy optymalizacji różnych procesów, zwłaszcza takich, w których konieczna jest analiza ogromnej ilości...
Czytaj więcej
Prawnik od RODO
W ostatnich latach można zaobserwować postępującą specjalizację przy świadczeniu różnego rodzaju usług, co dotyczy także usług prawnych. Prawnicy mogą specjalizować się w różnych dziedzinach prawa (np. w prawie cywilnym, prawie karnym, prawie pracy, prawie administracyjnym, etc.). Obecnie przy świadczeniu usług prawnych wyraźnie zauważalny jest przy...
Czytaj więcej
Test równowagi w 5 krokach
Dla ustalenia, czy w konkretnym przypadku dopuszczalne jest oparcie przetwarzania danych osobowych na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub strony trzeciej konieczne jest dokonanie jego wyważenia względem interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W tym celu powinien zostać przeprowadzony oraz udokumentowany...
Czytaj więcej
Wrażliwe dane osobowe w rozumieniu RODO
Potoczne rozumienie pojęcia wrażliwych danych osobowych nie zawsze jest tożsame ze znaczeniem, jakie temu pojęciu nadają przepisy RODO. Osoby, których dane dotyczą, jako wrażliwe dane często traktują m.in. dane finansowe (np. informacje dotyczące zarobków, wydatków itp.), niektóre dane identyfikacyjne, które kojarzą się z zaciąganiem zobowiązań...
Czytaj więcej
1 2 3