Blog

Wrażliwe dane osobowe w rozumieniu RODO
Potoczne rozumienie pojęcia wrażliwych danych osobowych nie zawsze jest tożsame ze znaczeniem, jakie temu pojęciu nadają przepisy RODO. Osoby, których dane dotyczą, jako wrażliwe dane często traktują m.in. dane finansowe (np. informacje dotyczące zarobków, wydatków itp.), niektóre dane identyfikacyjne, które kojarzą się z zaciąganiem zobowiązań...
Czytaj więcej
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Instytucja, jaką jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, znana jest od wielu lat. Była ona już przewidziana w poprzednim stanie prawnym, tj. w dyrektywie 95/46/WE, a także w implementującej tę dyrektywę polskiej ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Czytaj więcej
Kontrola UODO w pięciu krokach
Odpowiednie przygotowanie organizacji do kontroli UODO jest kluczowe dla uniknięcia konsekwencji prawnych i finansowych związanych z naruszeniem przepisów RODO.
Czytaj więcej
Monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny jest obecnie powszechnie wykorzystywany w wielu sytuacjach. Monitorowane są m.in. środki transportu publicznego, budynki użyteczności publicznej, a także zakłady pracy.
Czytaj więcej
Procedura obsługi żądań podmiotów danych
Pomimo tego, że przepisy RODO stosowane są już od ponad pięciu lat, administratorzy danych nadal mierzą się z praktycznymi problemami, jakie stawia przed nimi obsługa żądań podmiotów danych.
Czytaj więcej
1 2