Automatyczna selekcja kandydatów do pracy

Automatyzacja procesów rekrutacji, w tym stosowanie narzędzi służących do automatycznej selekcji kandydatów do pracy niesie ze sobą wiele wyzwań i praktycznych problemów. Pracodawcy nie zawsze mają świadomość obowiązków prawnych związanych ze stosowaniem tego typu narzędzi. Potencjalne problemy jakie pojawiają się w przypadku stosowania narzędzi służących do automatycznej selekcji kandydatów do pracy mogą dotyczyć m. in.:

  • zapewnienia odpowiednich podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
  • przestrzegania podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, w tym adekwatności, prawidłowości i przejrzystości przetwarzania danych osobowych,
  • zapewnienia podstaw dla decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
  • wdrożenia właściwych mechanizmów mających na celu ochronę praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą,
  • uwzględniania możliwości korzystania przez podmioty danych z uprawnień przewidzianych w przepisach RODO (np. prawa dostępu do danych),
  • uwzględniania potencjalnej konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.

W związku z powyższym niewątpliwie wszystkie aspekty dotyczące korzystania z narzędzi służących do automatycznej selekcji kandydatów do pracy powinny być przeanalizowane pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

W Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja ukazał się niedawno artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Czy pracodawca może wykorzystywać narzędzia służące do automatycznej selekcji kandydatów do pracy?” w którym przedstawione zostały kluczowe kwestie dotyczące tej problematyki.

Zapraszamy do lektury!