Aktualności

15-17 kwietnia 2024 r. – XII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17 kwietnia 2024 roku odbędzie się XII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie tym razem odbędzie się w formule online. Drugiego...

Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w praktyce

Administratorzy danych niejednokrotnie mają wątpliwości jak w praktyce postępować w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Niektórym wydaje się, że w...

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Wiele podmiotów zainteresowanych jest możliwością wykorzystywania wizerunku osób fizycznych, w tym jego rozpowszechnianiem do różnych celów (np. promocyjnych). Podmioty, które zamierzają wykorzystywać wizerunek konkretnej osoby fizycznej poprzez...

Przetwarzanie danych dotyczących służby wojskowej pracownika

Pracodawcy mają wątpliwości dotyczące tego, na jakich zasadach mogą oni pozyskiwać od pracowników informacje dotyczące służby wojskowej. Wątpliwości te w praktyce związane są m. in. z tym,...

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych na 2024 rok, który obejmuje następujące punkty: Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym – przetwarzanie danych...

Jak zapewnić właściwe umiejscowienie IOD w strukturze organizacji?

Przepisy RODO stosowane są już od ponad pięciu lat, jednak w praktyce nadal zdarzają się sytuacje w których nie zadbano o właściwe umiejscowienie inspektora ochrony danych (IOD) w...
1 2 3 4