Aktualności

Przetwarzanie danych dotyczących służby wojskowej pracownika

Pracodawcy mają wątpliwości dotyczące tego, na jakich zasadach mogą oni pozyskiwać od pracowników informacje dotyczące służby wojskowej. Wątpliwości te w praktyce związane są m. in. z tym,...

Plan kontroli sektorowych UODO na 2024 rok

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych na 2024 rok, który obejmuje następujące punkty: Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym – przetwarzanie danych...

Jak zapewnić właściwe umiejscowienie IOD w strukturze organizacji?

Przepisy RODO stosowane są już od ponad pięciu lat, jednak w praktyce nadal zdarzają się sytuacje w których nie zadbano o właściwe umiejscowienie inspektora ochrony danych (IOD) w...

Czy można bez wiedzy i zgody pracownika wprowadzić monitoring służbowych komunikatorów?

Monitoring pracowników może przybierać różne formy. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu pracy nie ogranicza się on wyłącznie do stosowania kamer służących nagrywaniu obrazu (monitoring wizyjny)....
Czy bez zgody osoby fizycznej można prowadzić marketing bezpośredni?

Czy bez zgody osoby fizycznej można prowadzić marketing bezpośredni?

W Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja ukazał się niedawno artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Czy bez zgody osoby fizycznej można prowadzić marketing bezpośredni?”....
Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych

Jakie błędy popełniane są przy zawiadamianiu podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych osobowych?

Wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wiąże się z koniecznością zawiadomienia o nim osób, których dane dotyczą....
1 2 3