Aktualności

AI w instytucjach finansowych – praktyczne wykorzystanie w zgodzie z nadchodzącymi regulacjami

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-21 maja b.r. odbędą się warsztaty: „AI w instytucjach finansowych – praktyczne wykorzystanie w zgodzie z nadchodzącymi regulacjami” organizowane przez MMC Polska....

Przetwarzanie informacji o niepełnosprawności kandydata do pracy

Pracodawcy w niektórych przypadkach są zainteresowani tym, czy kandydat do pracy posiada orzeczenie potwierdzające jego niepełnosprawność (np. z uwagi na potencjalne korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych)....

Automatyczna selekcja kandydatów do pracy

Automatyzacja procesów rekrutacji, w tym stosowanie narzędzi służących do automatycznej selekcji kandydatów do pracy niesie ze sobą wiele wyzwań i praktycznych problemów. Pracodawcy nie zawsze mają świadomość...

15-17 kwietnia 2024 r. – XII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17 kwietnia 2024 roku odbędzie się XII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie tym razem odbędzie się w formule online. Drugiego...

Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w praktyce

Administratorzy danych niejednokrotnie mają wątpliwości jak w praktyce postępować w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Niektórym wydaje się, że w...

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Wiele podmiotów zainteresowanych jest możliwością wykorzystywania wizerunku osób fizycznych, w tym jego rozpowszechnianiem do różnych celów (np. promocyjnych). Podmioty, które zamierzają wykorzystywać wizerunek konkretnej osoby fizycznej poprzez...
1 2 3 4