AI w instytucjach finansowych – praktyczne wykorzystanie w zgodzie z nadchodzącymi regulacjami

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-21 maja b.r. odbędą się warsztaty: „AI w instytucjach finansowych – praktyczne wykorzystanie w zgodzie z nadchodzącymi regulacjami” organizowane przez MMC Polska. Jedną z prelekcji wygłosi mec. Henryk Hoser. Obejmie ona zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oraz tajemnicy bankowej przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji, w tym problematykę dotyczącą przekazywania danych systemom sztucznej inteligencji. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji na temat warsztatów dostępnych jest tutaj  

Warto mieć na uwadze, że korzystanie z rozwiązań opartych o AI pozwala na znaczące usprawnienie różnych procesów, ale jednocześnie niesie ze sobą wiele problemów z perspektywy ochrony danych osobowych oraz tajemnic prawnie chronionych. Problemy te dotyczą w mniejszym lub większym stopniu wszystkich sektorów, które w ramach prowadzonej działalności korzystają ze sztucznej inteligencji, przy czym są one zauważalne zwłaszcza w przypadku podmiotów wykorzystujących szeroki zakres informacji obejmujących dane osobowe, np. w sektorze finansowym. Zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz regulacjami dotyczącymi tajemnic prawnie chronionych stanowi tym samym poważne wyzwanie prawne i organizacyjne dla instytucji finansowych, szczególnie w dynamicznie zmieniającym się obecnie otoczeniu technicznym i prawnym.