Dzień

12 stycznia, 2024
Przepisy RODO stosowane są już od ponad pięciu lat, jednak w praktyce nadal zdarzają się sytuacje w których nie zadbano o właściwe umiejscowienie inspektora ochrony danych (IOD) w strukturze organizacji w jakiej został on wyznaczony. Niewłaściwe umiejscowienie IOD może nie tylko znacząco utrudnić wykonywanie powierzonych mu zadań, ale stanowi też naruszenie obowiązków nałożonych na administratora i...
Czytaj więcej