O Kancelarii

Misją Kancelarii jest ochrona interesów naszych klientów. Dbamy o to, aby dostarczać rozwiązania prawne dostosowane do potrzeb prowadzonego biznesu. W ramach naszej wiodącej specjalizacji pomagamy w zapewnieniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. W działalności Kancelarii przywiązujemy szczególną wagę do wzajemnego zaufania i zapewniamy przejrzyste zasady współpracy. Zapraszamy do kontaktu!

W czym się specjalizujemy

Obszary działalności

Audyt RODO

Wdrażanie RODO

Ochrona danych osobowych – bieżące wsparcie

Outsourcing funkcji IOD

Postępowania przed
Prezesem UODO

Postępowania sądowe

Whistleblowing

Doradztwo prawne –
pozostałe obszary

Szkolenia

Masz pytania?

Chętnie na nie odpowiemy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser, ul. Bracka 20/7a, 00-028 Warszawa (dalej „My” lub „Kancelaria”). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w ramach prowadzonej korespondencji (w tym poprzez formularz kontaktowy) lub podczas kontaktu telefonicznego w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane pytania oraz przedstawienia oferty Kancelarii. Masz prawo żądać: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych dostępnych jest tutaj

  Nie tylko o RODO

  Dlaczego ochrona danych osobowych jest tak ważna?

  Brak zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych może prowadzić do poważnych konsekwencji dla podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w ramach prowadzonej działalności. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w skrajnych przypadkach może wiązać się z nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która może wynieść nawet 20.000.000 euro lub 4% rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego w przypadku przedsiębiorstwa. Brak zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych zwiększa przy tym ryzyko występowania naruszeń ochrony danych, które mogą z kolei skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno dla osoby, której dane dotyczą (np. kradzież tożsamości, oszustwa finansowe), jak również powodować szkody wizerunkowe dla firm. Właściwe przetwarzanie danych osobowych, realizowane zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym RODO, pozwala uniknąć administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wpływa na zminimalizowanie ryzyka występowania naruszeń ochrony danych. Stosowanie się do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i poszanowanie prywatności osób fizycznych jest także pozytywnie odbierane przez klientów oraz kontrahentów i znacząco przyczynia się do podniesienia wiarygodności biznesowej firmy. Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser pomoże wdrożyć RODO w Twojej organizacji i zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

  Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie audytu i wdrożenia RODO w firmie, a także bieżącego wsparcia w obszarze ochrony danych osobowych, w tym profesjonalnego przygotowania dokumentacji takiej jak: polityka bezpieczeństwa/polityka ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, polityka prywatności, procedura odpowiadania na żądania dotyczące realizacji praw podmiotów danych, procedura profilowania i automatycznego podejmowania decyzji, procedura przeprowadzania analizy ryzyka, procedura przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), procedura nadawania/odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych uwzględniająca wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wytyczne dotyczące uwzględniania ochrony danych osobowych w fazie projektowania (privacy by design) oraz uwzględniania domyślnej ochrony danych (privacy by default), rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii czynności przetwarzania, procedura postępowania w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych uwzględniająca rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, procedura regulująca zasady przekazywania danych podmiotom zewnętrznym w tym określająca zasady weryfikacji podmiotów przetwarzających, procedura transferu danych poza EOG, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, porozumienia o współadministrowaniu danymi, klauzule zgody i klauzule informacyjne, procedura dotycząca przeprowadzania tzw. testu równowagi.

  Chętnie zajmiemy się również takimi zagadnieniami jak:

  • outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed Prezesem UODO i sądami administracyjnymi
  • szkolenia dotyczące RODO
  • doradztwo przy roszczeniach cywilnoprawnych związanych z danymi osobowymi lub naruszeniem dóbr osobistych

  Poza doradztwem w obszarze ochrony danych osobowych specjalizujemy się także w przepisach dotyczących zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing). Przygotowujemy właściwe procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz opiniujemy narzędzia wykorzystywane w tych celach. Specjalizujemy się również przepisach dotyczących e-prywatności i marketingu elektronicznego/telefonicznego, prawnych aspektach przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej (cloud computing), regulacjach dotyczących tajemnic prawnie chronionych oraz w dostępie do informacji publicznej.

  Nasza oferta skierowana jest w szczególności do firm, w tym instytucji finansowych, a także do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.